Tietosuojaseloste

Viimeksi päivitetty 16.5.2018

Tämän Tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa miten ja miksi Innofoorumi verkkopalvelussa kerätään henkilötietoja ja miten niitä käytetään.

REKISTERIN NIMI
Innofoorumin rekisteröityneet käyttäjät

REKISTERINPITÄJÄ
Tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä toimii Kaavin kunta (Palveluntarjoaja). Palveluntarjoaja on vastuussa siitä, että henkilötietojen käsittely toteutuu voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sekä tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterinpitäjän tiedot:
Kaavin kunta
Y-tunnus 0170664-6

Rekisteriasioista vastaava:
Ari Sopanen, 040 067 3351, kirjaamo@kaavi.fi

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Käsittelyn tarkoituksena on kerätä rekisteröityneiden käyttäjien tiedot ja mahdollistaa ilmoitusten jättäminen Innofoorumiin. Samalla tietojen keräys mahdollistaa käyttäjille käyttäjien keksinnöistä/kehittämistarpeista kiinnostuneiden tahojen yhteystietojen saamisen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ (kuvaus tietoryhmistä)
Rekisteröityvä henkilö antaa seuraavat tiedot; Nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite).

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteröityvä henkilö antaa tiedot itse.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Rekisteristä ei luovuteta säännönmukaisesti tietoja.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Kaavin kunta ei jaa henkilötietojasi kenellekään. Sivuston toimintaperiaate on, että keksinnöistä tai yrityksen kehittämistarpeista kiinnostuneen tahon yhteystiedot menevät suoraan vastapuolelle, ko. keksinnöstä kiinnostuneen tahon tiedot suoraan keksijälle tai yrityksen tarpeista kiinnostuneen tahon tiedot suoraan yritykselle ilman että Kaavin kunta mitenkään käsittelee tai säilyttää henkilötietoja tai niihin kirjoitettuja viestejä.
Mikäli haluat lisätietoja tai sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, saat lisätietoja sähköpostiosoitteen kirjaamo@kaavi.fi kautta.

Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköinen aineisto
Rekisteriä ylläpidetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin ja muiden tarvittavien suojausjärjestelyjen avulla.

TARKASTUSOIKEUS (henkilötietolaki 26-28§)
Rekisteröitynyt voi milloin tahansa tarkastaa tietonsa lähettämällä sähköpostitse pyynnön.

TIETOJEN KORJAAMINEN (henkilötietolaki 29§)
Rekisteröitynyt voi pyytää tietojensa korjausta tai poistamista. Pyyntö lähetetään sähköpostiosoitteseen kirjaamo@kaavi.fi.

REKISTERÖIDYN INFORMOINTI (henkilötietolaki 24§)
Rekisterin tietosuojaseloste on saatavilla innofoorumi.fi -sivuilla.