Patentti- ja rekisterihallitus

PRH – Mistä löydät tietoa?

Käytössäsi on seuraavat maksuttomat tietokannat:

  • PatInfo-tietokanta – tiedot suomalaisista patenteista, hyödyllisyysmalleista ja lisäsuojatodistuksista (SPC) ja niihin liittyvät asiakirjat
  • FI-EP-tietokanta – tietoja Suomessa voimaan saatetuista eurooppapatenteista
  • Espacenet-tietokanta – patenttijulkaisuja kaikkialta maailmasta
  • Julkaisupalvelu – Suomessa voimaan saatettujen eurooppapatenttien ja Suomessa väliaikaista suojaa saavien eurooppapatenttihakemusten käännökset toukokuusta 2007 lähtien, suomalaisista myönnetyistä patenteista ja rekisteröidyistä hyödyllisyysmalleista tehdyt julkaisut vuodesta 2009 eteenpäin.
  • PATE-tietokanta – tunnistetietoja PRH:n vuosina 1842–1970 myöntämistä patenteista (täydentää PatInfo-tietokantaa)
  • Kuulutuslehdet
    – Patenttilehti – kahdesti kuussa ilmestyvä koonti patentteihin liittyvistä kuulutuksista, kuten hakemusten julkiseksitulot ja patenttien myöntämiset
    – Hyödyllisyysmallilehti – kerran kuussa ilmestyvä koonti hyödyllisyysmalleihin liittyvistä kuulutuksista

Patenttihakemukset tulevat julkisiksi yleensä vasta 18 kuukauden kuluttua tekemispäivästään. Siispä etsimäsi hakemus voi hyvinkin olla vireillä, vaikka et sitä tietokannasta vielä löydäkään.

HUOMIO! Kun etsit tietyn tekniikan alan keksintöjä, voit käyttää apunasi patenttiluokitusta. Tietokannat sisältävät muun muassa hakukentän, johon voit syöttää halutun luokan. Lue lisää patenttiluokituksesta.

Tutustu patenttirekisterin tietosuojaselosteeseen.