Käyttöehdot

YLEISTÄ
Näitä käyttöehtoja sovelletaan palveluntarjoajan tarjoamassa Innofoorumi palvelussa. Rekisteröitymällä Innofoorumi palveluun ja käyttämällä Innofoorumia henkilö hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti. Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin asiakkaisiin. Henkilö ei voi käyttää palvelua jos hän ei hyväksy näitä käyttöehtoja tai osaa niistä. Palveluntarjoaja voi kerätä henkilötietoja ja käyttää niitä palvelun tarjoamisen tukemiseksi. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä sekä näiden käyttöehtojen liitteenä olevaa palveluntarjoajan tietosuojaselostetta.

INNOFOORUMI PALVELUN TOIMINTAPERIAATE
Innofoorumi on verkkopalvelu, jossa palveluun rekisteröityneet henkilöt voivat julkaista idea-aihioita tai yritysten innovaatio toiveita. Samalla Innofoorumi toimii kohtauspaikkana, joka mahdollistaa sen että keksijät ja yritykset löytävät toisensa. Idea-aihiot ja yritysten innovaatio toiveet ovat kaikkien nähtävillä (ei vaadi rekisteröitymistä). Kaikkien sivustoa käyttävien on mahdollista lähettää yhteydenotto idea-aihion tai yrityksen innovaatio toiveen julkaisijalle. Idea-aihioiden tai yritysten innovaatio toiveiden julkaisijoiden yhteystiedot eivät ole esillä Innofoorumissa.

Keksijät ja yritykset sopivat yhteistyöstä keskenään. Innofoorumin palveluntarjoaja ei ole millään tavalla osapuolisena sopimuksissa. Innofoorumin palveluntarjoaja ei vastaa keksijöiden ja yritysten välisten sopimusten lainmukaisuudesta, sopimusehdoista, niiden toteutumisesta tai muista asiaankuuluvista asioista.

Innofoorumi palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on. Palveluntarjoaja ei takaa Innofoorumille tiettyä jatkuvaa palvelutasoa eikä sitä, että Innofoorumi toimii koko ajan ilman käyttökatkoja tai virheitä. Palveluntarjoaja ei anna takuuta Innofoorumin sopivuudesta tai toimivuudesta kaikissa käyttötarkoituksissa, eikä oikeuksien loukkaamattomuudesta. Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muokata ja poistaa osia Innofoorumista pysyvästi tai tilapäisesti sekä lopettaa palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä palvelu tai sen osia maksulliseksi. Palveluntarjoaja pyrkii kohtuullisin keinoin tiedottamaan etukäteen oleellisista muutoksista Innofoorumissa, jotka voivat vaikuttaa palvelun käyttöön.

REKISTERÖITYMINEN JA KÄYTTÄJÄTILI
Kuka tahansa voi katsella Innofoorumissa esillä olevia idea-aihioita tai yritysten innovaatio toiveita, eikä se vaadi rekisteröitymistä palveluun.

Rekisteröityminen vaaditaan siinä vaiheessa kun henkilö haluaa julkaista idea-aihion tai yrityksen innovaatio toiveen. Palveluun rekisteröityvän henkilön tulee olla oikeustoimikelpoinen ja hänen tulee antaa palveluntarjoajalle paikkansa pitävät yhteystiedot. Jos henkilön luovuttamat tiedot eivät täytä näitä vaatimuksia, käyttäjätili voidaan sulkea tilapäisesti tai kokonaan. Käyttäjätilin tiedot ovat luottamuksellisia.

VELVOLLISUUDET JA VASTUUT

Rekisteröinyt henkilö
Rekisteröitynyt henkilö käyttää Innofoorumi palvelua omalla vastuullaan.  Rekisteröitynyt henkilö sitoutuu julkaisun tehdessään siihen, että annettu tieto on niin ylimalkaisella tasolla ja sellaista että tietojen joutuminen ulkopuolisen käsiin ei johda tekijänoikeuksien loukkaamiseen.

Rekisteröitynyt henkilö on vastuussa käyttäjätilin toiminnasta Innofoorumissa sekä sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Rekisteröitynyt henkilö sitoutuu siihen, ettei luovuta käyttäjätunnusta ja salasanaa tai muita käyttäjätilin tietoja kolmansille osapuolille. Rekisteröitynyt henkilö sitoutuu ilmoittamaan palveluntarjoajalle, mikäli epäilee jonkun käyttävän hänen käyttäjätiliä oikeudetta. Rekisteröitynyt henkilö on velvollinen vaihtamaan palvelun käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan palveluntarjoajan pyynnöstä, jos se on tarpeen esimerkiksi palveluun kohdistuvan vakavan tietoturvauhan vuoksi.

Rekisteröityneet henkilöt vastaavat omien tietojärjestelmiensä ja tietoverkkojensa tietoturvasta.

Palveluntarjoaja
Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjätilien tietojen oikeellisuudesta, rekisteröityneiden käyttäjien julkaisemista idea-aihioista tai yritysten innovaatio toiveista sekä niitä koskevien tietojen virheettömyydestä tai laillisuudesta. Palveluntarjoaja vastaa vain itse tuottamastaan sisällöstä. Palveluntarjoaja ei takaa sitä, että idea-aihion tai yrityksen innovaatio toiveen julkaiseminen johtaa yhteydenottoihin tai yhteistyöhön kenenkään kanssa.

Palveluntarjoaja ei vastaa eikä ole korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Innofoorumiin sekä sen käyttämiseen, toimintahäiriöihin, teknisiin vikoihin tai katkoksiin.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa Innofoorumista sellaisen julkaistun sisällön, joka on palveluntarjoajan näkemyksen mukaan lain tai hyvän tavan vastainen, sopimaton, virheellinen, haitallinen tai vahingollinen palveluntarjoajalle, palvelun käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle.

Palveluntarjoaja vastaa omien tietojärjestelmien ja tietoverkkojen tietoturvasta.

KÄYTTÖEHTOJEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN
Rekisteröityneen henkilön ja palveluntarjoajan väliset käyttöehdot tulee voimaan henkilön rekisteröityessä palveluun. Palveluntarjoaja voi sulkea käyttäjätilin ilman erillistä ilmoitusta ja ilman korvausvelvollisuutta, mikäli rekisteröitynyt henkilö rikkoo näitä käyttöehtoja, lakia tai kolmannen osapuolen oikeuksia tai toimii muuten hyvän tavan vastaisesti. Rekisteröitynyt henkilö voi lopettaa Innofoorumin käytön poistamalla käyttäjätilinsä tai pyytämällä käyttäjätilin poistamista palveluntarjoajalta.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ
Näihin käyttöehtoihin sekä niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia poislukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. Käyttöehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen ja välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.

MUUTOKSET
Pidätämme kaikki oikeudet näitä käyttöehtoja koskeviin muutoksiin. Jos muutos on olennainen, pyrimme tiedottamaan niistä vähintään 30 päivää ennen Käyttöehtojen muuttumista. Pidätämme kaikki oikeudet määrittää sen mikä on olennainen muutos. Innofoorumin käyttämistä jatkamalla rekisteröitynyt henkilö hyväksyy myös tarkistetut ja muutetut käyttöehdot.